Szkolenia > Programowanie

Kurs Java Video

Numer ISBN: 978-83-61362-18-0


Kurs Java jest profesjonalnym pakietem filmów Video, które możesz oglądać na ekranie swojego monitora o łącznej długości niecałych sześciu godzin. Kurs przeznaczony jest dla osób, które nie miały wcześniej styczności z kompilatorami, jak również dla osób, które posiadają podstawową wiedzę z zakresu programowania, lub chciały by ją poszerzyć i usystematyzować. Otrzymujesz pełny instruktaż łącznie z pobraniem niezbędnego oprogramowania i plikami źródłowymi stworzonych w kursie aplakcji.


Czy Ty również chcesz dołączyć do elitarnej grupy osób znających wszystkie tajemnice związane z programowaniem w środowisku JAVA?

 

Java jest obiektowym językiem programowania, który został stworzony przez firmę Sun Microsystems w 1991 roku. Program napisany w Javie kompilowany jest do postaci wykonywanej przez maszynę wirtualną, co ma wpływ na jego dużą przenośność. Wachlarz wykorzystania Javy jest w tej chwili ogromny: aplikacje internetowe, oprogramowanie użytkowe, czy aplikacje na telefony komórkowe. Występuje tu zupełna niezależność od procesora i systemu. Czynniki te powodują, że Java jest w tej chwili wiodącym środowiskiem programowania. Kurs Java jest jedynym profesjonalnym na polskim rynku pakietem filmów Video, które możesz oglądać na ekranie swojego monitora o łącznej długości niecałych sześciu godzin. Kurs przeznaczony jest dla osób, które nie miały wcześniej styczności z kompilatorami, jak również dla osób, które posiadają podstawową wiedzę z zakresu programowania, lub chciały by ją poszerzyć i usystematyzować. Otrzymujesz pełny instruktaż łącznie z pobraniem niezbędnego oprogramowania i plikami źródłowymi stworzonych w kursie aplakcji.

 

Do czego możesz wykorzystać język Java?


•tworzenie programów;
•tworzenie gier online;
•współużytkowanie baz danych;
•tworzenie aplikacji internetowych;
•tworzenie aplikacji na inne platformy: telefony komórkowe, palmtopy i inne systemy operacyjne;

i wiele innych…


Spis filmów:

•01 - Pobieranie i instalacja kompilatora

czas trwania: 8 minut 43 sekundy

wyjaśniony został sposób pobierania oraz instalacji darmowego edytora i kompilatora wraz z niezbędnymi bibliotekami


•02 - Pierwszy program

czas trwania: 5 minut

pokazano w jaki sposób można stworzyć najprostszy i najbardziej znany program „hello world”


•03 – Zmienne

czas trwania: 12 minut 29 sekund

omówiono szczegółowo podstawowe typy zmiennych, ich zakresy oraz najczęściej występujące nieprawidłowości podczas ich używania.


•04 - Operatory arytmetyczne

czas trwania: 7 minut 54 sekundy

omówione zostały operatory arytmetyczne, pokazano również najczęściej występujące błędy podczas ich nieprawidłowego stosowania.


•05 - Stałe i komentarze

czas trwania: 5 minut

wyjaśniono jak tworzyć komentarze w kodzie programu oraz w jaki sposób można tworzyć i stosować stałe.


•06 - Instrukcja warunkowa IF

czas trwania: 7 minut 42 sekundy

szczegółowo omówiono instrukcję wyboru warunkowego IF oraz jej konstrukcję złożoną IF ... ELSE ...


•07 - Instrukcja wyboru warunkowego

czas trwania: 5 minut 45 sekund

pokazano przykład zastosowania instrukcji wielokrotnego wyboru SWITCH


•08 - Pętla FOR

czas trwania: 9 minut

instrukcje BREAK i CONTINUE – omówiony został bardzo dokładnie algorytm iteracyjny w gotowej konstrukcji FOR. Zademonstrowano użycie instrukcji BREAK oraz CONTINUE


•09 - Pobieranie danych od użytkownika

czas trwania: 8 minut

SCANNER – lekcja omawia obiekt SCANNER, pozwalający na pobieranie danych ze strumienia ...


•10 - Pętla warunkowa WHILE

czas trwania: 9 minut

wyjaśniono szczegółowo zasadę działania pętli warunkowej typu WHILE we wszystkich jej postaciach


•11 - Podstawowe operatory logiczne

czas trwania: 11 minut 55 sekund

omówione zostały podstawowe operatory logiczne oraz ich zastosowanie w tworzeniu złożonych warunków.


•12 – Tablice

czas trwania: 9 minut 53 sekundy

omówiono tworzenie tablic jedno oraz wielowymiarowych


•13 - Typ String

czas trwania: 11 minut

szczegółowo omówiono obiekt STRING, wraz z najważniejszymi jego metodami służącymi do operacji na tekście jak również jego porównywaniu


•14 – Wektory

czas trwania: 8 minut 48 sekund

omówione zostały wektory, ułatwiające przechowywanie referencji do obiektów


•15 - Tworzenie klas

czas trwania: 14 minut

bardzo dokładnie omówiono tutaj najważniejsze zagadnienie programowania obiektowego


•16 – Konstruktory

czas trwania: 8 minut 39 sekund

film omawia tworzenie konstruktorów w klasach


•17 – Dziedziczenie

czas trwania: 15 minut 43 sekundy

film porusza bardzo istotne zagadnienie programowania obiektowego, przedstawiając je w bardzo przejrzystej formie


•18 - Przeciążanie metod

czas trwania: 8 minut 5 sekund

obiekty this oraz super – omówione tu zostały sposoby przeciążania metod dziedziczonych klas, jak również problemy z tego wynikające


•19 - Klasy i metody abstrakcyjne

czas trwania: 7 minut 30 sekund

w tej lekcji poruszono temat tworzenia i stosowania obiektów abstrakcyjnych


•20 – Interfejs

czas trwania: 9 minut 14 sekund

omówiono szczegółowo proces tworzenia i implementowania interfejsów


•21 – Polimorfizm

czas trwania: 11 minut 5 sekund

lekcja ta w bardzo dokładny sposób przedstawia zagadnienie polimorfizmu pozwalającego na przypisane wskaźnikowi do klasy bazowej adresu klasy pochodnej


•22 - THREAD

czas trwania: 17 minut 37 sekund

Tworzenie wątków – zademonstrowano w jaki sposób można utworzyć metody działające równolegle z naszym programem oraz omówiono wszystkie najważniejsze zagadnienia dotyczące sterowania wątkami


•23 - Przechwytywanie wyjątków - TRY ... CATCH

czas trwania: 6 minut

omówione zostały sposoby przechwytywania błędów pojawiających się w czasie działania programu, w sposób umożliwiający jego kontunuowanie.


•24 - THROW - generowanie wyjątku

czas trwania: 5 minut

lekcja demonstruje w jaki sposób metoda może wygenerować wyjątek przerywający działanie programu.


•25 - Operacje dyskowe – zapis

czas trwania: 12 minut 57 sekund

omówione zostały sposoby zapisu danych na dysku twardym.


•26 - Operacje dyskowe – odczyt

czas trwania: 3 minuty 14 sekund

mówione zostały sposoby odczytu danych z pliku na dysku


•27 - Interfejs Graficzny

czas trwania: 12 minut 58 sekund

omówiono sposób tworzenia interfejsu graficznego, wykorzystując komponenty języka java.


•28 - ActionListener – zdarzenia

czas trwania: 7 minut 18 sekund

omówiono zagadnienie obsługi zdarzeń obiektów.


•29 - Obiekt JPanel

czas trwania: 2 minut 49 sekund

Omówiono metody i zastosowanie kontenera JPanel


•30 - Obiekt JscrollPane

czas trwania: 4 minuty 23 sekundy

omówiono obiekt umożliwiający dodanie suwaków do interfejsu graficznego automatycznie dopasowujących się do rozmiaru kontenera.


•31 - Rozmieszczanie za pomocą BorderLayout

czas trwania 5 minut 11 sekund


•32 - Rozmieszczanie za pomocą BoxLayout

czas trwania 5 minut 57 sekund


•33 - Rozmieszczanie za pomocą FlowLayout

czas trwania: 5 minut 46 sekund


•34 - Rozmieszczanie za pomocą GridLayout

czas trwania: 2 minuty 38 sekund


•35 - Rozmieszczanie absolutne

czas trwania 7 minut

lekcje demonstrują w jaki sposób można wykorzystywać specjalne obiekty do zapewnienia odpowiedniego rozmieszczenia komponentów interfejsu graficznego na ekranie.


•36 - Tworzenie apletów

czas trwania: 6 minut 8 sekund

lekcja pokazuje w jaki sposób wykorzystać zdobytą wiedzę do tworzenia aplikacji internetowych.


•37 - Wstawianie apletu na stronę internetową

czas trwania: 6 minut 44 sekundy

omówiono sposoby wstawiania apletu javy na stronie internetowej.


•38 - Bezpośrednie rysowanie na komponentach

czas trwania: 9 minut 56 sekund

omówiono w jaki sposób zmienić wygląd standardowych komponentów graficznych .


•39 - Połączenie z bazą danych

czas trwania: 15 minut 52 sekundy

lekcja ta omawia sposoby odczytu i zapisu danych do bazy danych utworzonej np. Za pomocą programu Access. 

GlobalProfit poleca również

Podobne szkolenia

O autorze

GlobalProfit

GlobalProfit - więcej

Jak kupować?

Zapłać online a natychmiast uzyskasz dostęp do szkolenia!
  1. Zaloguj się lub załóż konto.
  2. Wybierz sposób płatności.
  3. Dokonaj płatności online.
  4. Oglądaj szkolenie w przeglądarce lub pobierz na dysk!

Gwarancja satysfakcji

Gwarancja satysfakcji

Wszystkie zakupy są objęte gwarancją satysfakcji. Jeśli szkolenie nie spełni Twoich oczekiwań, zwrócimy Ci pieniądze. Więcej

Obsługa Klienta

47,00 zł

(38,21 zł netto)

Kup teraz! i oglądaj online lub pobierz na dysk
Prowadzący: Grupa kursy-komputerowe-pl
Długość szkolenia: 5 godz. 32 min.
Dodano: 19 maja 2010