Publiczni.pl

Publiczni.pl

Serwis internetowy PUBLICZNI.PL to miejsce w sieci przeznaczone dla urzędników, którzy chcą zdobywać wiedzę oraz kontaktować się z innymi pracownikami administracji publicznej.

Serwis internetowy PUBLICZNI.PL dostarcza urzędnikom informacji przydatnych w codziennej pracy oraz wspiera rozwój kadr i ułatwia planowanie kariery urzędników.

Cele działania serwisu:

  • dostarczanie pracownikom urzędów informacji przydatnych w pracy, poszerzających ich wiedzę zawodową.
  • motywowanie urzędników do podnoszenia kwalifikacji, budowania ścieżki rozwoju zawodowego.
  • wpływ na przemiany kadr i organizacji polskich urzędów poprzez promocję nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych, edukacji oraz współpracy i wymiany doświadczeń w środowiskach związanych z administracją publiczną.

Nasze szkolenia