Katarzyna Koźlińska

Katarzyna Koźlińska

Katarzyna Koźlińska jest certyfikowanym Trenerem Metody Silvy Polska. Z rozwojem osobistym związana jest od 2006 roku, w 2012 założyła Centrum Rozwoju Osobistego IntuYou. Prowadzi szkolenia otwarte i zamknięte na terenie całej Polski. Specjalizuje się w medytacji dynamicznej, dzięki której ludzie eliminują ze swojego życia stres, są bardziej skoncentrowani, twórczy, zdrowi, rozwijają swoją intuicję, podejmują trafniejsze decyzje zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Pracuje u źródła odpowiedzialnego za jakość życia – myślach i przekonaniach. Jest lektorką nagrań medytacyjnych.

Pragnę budzić w ludziach wiarę w ich życie oraz w ich własne możliwości. W każdym z nas drzemie „olbrzym” zdolny do realizacji własnych marzeń i pasji.  „Za dwadzieścia lat bar­dziej będziesz żałował te­go, cze­go nie zro­biłeś, niż te­go, co zro­biłeś. Więc od­wiąż li­ny, opuść bez­pie­czną przys­tań. Złap w żag­le po­myślne wiat­ry. Podróżuj, śnij, odkrywaj.”  Mark Twain

http://www.mskk.pl, http://www.kkozlinska.wordpress.com

Nasze szkolenia